Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:09 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
14.8/ 14.5°
Sáng/Tối
13.9/ 14.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:08
Mưa nhẹ

16:00

14.3°C / 14.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.36 km/giờ

19:00

14.3°C / 14.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.48 km/giờ

22:00

14.9°C / 14.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.24 km/giờ
Ngày/Đêm
16.7/ 16.4°
Sáng/Tối
13.5/ 16.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:08
Nhiều mây

01:00

14.6°C / 14.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.51 km/giờ

04:00

13.9°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.76 km/giờ

07:00

14.7°C / 14.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.66 km/giờ

10:00

16.8°C / 16.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.47 km/giờ

13:00

16.5°C / 16.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2 km/giờ

16:00

16.9°C / 16.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.72 km/giờ

19:00

16.4°C / 16.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.94 km/giờ

22:00

16.2°C / 16.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
16.3/ 15.3°
Sáng/Tối
15.8/ 16.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:08
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 16.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.2 km/giờ

04:00

15.7°C / 15.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.58 km/giờ

07:00

15.1°C / 15.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.15 km/giờ

10:00

16.4°C / 16.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.68 km/giờ

13:00

17.8°C / 17.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
4.84 km/giờ

16:00

16.8°C / 15.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.96 km/giờ

19:00

15.5°C / 15.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.9 km/giờ

22:00

15.4°C / 14.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.14 km/giờ
Ngày/Đêm
20.8/ 15.3°
Sáng/Tối
15.4/ 20.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:08
Mây cụm

01:00

15.1°C / 14.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.78 km/giờ

04:00

15.3°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.62 km/giờ

07:00

15.7°C / 14.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.09 km/giờ

10:00

21°C / 19.6°C
Mây cụm Mây cụm
47%
0.83 km/giờ

13:00

20.3°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
44%
0.67 km/giờ

16:00

20.1°C / 20.5°C
Mây cụm Mây cụm
47%
1.42 km/giờ

19:00

16.8°C / 15.4°C
Mây cụm Mây cụm
62%
0.43 km/giờ

22:00

15.2°C / 14.1°C
Mây thưa Mây thưa
67%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
19.4/ 18.1°
Sáng/Tối
13.8/ 22.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:09
Mây rải rác

01:00

14.1°C / 14°C
Mây thưa Mây thưa
74%
1.1 km/giờ

04:00

13.5°C / 13.2°C
Mây cụm Mây cụm
77%
0.82 km/giờ

07:00

14.3°C / 13.2°C
Mây cụm Mây cụm
81%
1.01 km/giờ

10:00

19.1°C / 19.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
63%
4.23 km/giờ

13:00

22.3°C / 22.6°C
Mây cụm Mây cụm
56%
4.93 km/giờ

16:00

22.4°C / 22.8°C
Mây cụm Mây cụm
64%
4.21 km/giờ

19:00

18.7°C / 18.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.24 km/giờ

22:00

18.5°C / 18.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3 km/giờ
Ngày/Đêm
18.3/ 18.3°
Sáng/Tối
18.6/ 19.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:09
Nhiều mây

01:00

18.5°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.54 km/giờ

04:00

18.5°C / 18.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.34 km/giờ

07:00

17.6°C / 18.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.89 km/giờ

10:00

18.9°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.17 km/giờ

13:00

20.3°C / 20.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.65 km/giờ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 14.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:08
Thấp/Cao

14°/17.2°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

12.1 °C

Chỉ số UV

0.32