Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:37 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 25.6°
Sáng/Tối
23.7/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:39
Mưa nhẹ

22:00

25.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.2°
Sáng/Tối
24.6/ 24.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:39
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.74 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.69 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.84 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.23 km/giờ

13:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.05 km/giờ

16:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.19 km/giờ

19:00

23.4°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.97 km/giờ

22:00

23.3°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.7 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.4°
Sáng/Tối
22.1/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:40
Mưa vừa

01:00

23.7°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.63 km/giờ

04:00

22.8°C / 23.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.43 km/giờ

07:00

22.6°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.26 km/giờ

10:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.88 km/giờ

13:00

27.7°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.97 km/giờ

16:00

27°C / 30.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
1.09 km/giờ

19:00

24.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.63 km/giờ

22:00

23°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.41 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.5°
Sáng/Tối
23.2/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:40
Mưa vừa

01:00

23.2°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.68 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.94 km/giờ

07:00

25°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.09 km/giờ

10:00

28.5°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.87 km/giờ

13:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.65 km/giờ

16:00

25.9°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.38 km/giờ

19:00

24.5°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.85 km/giờ

22:00

24°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.72 km/giờ
Ngày/Đêm
25.6/ 23.7°
Sáng/Tối
23.7/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:40
Mưa nhẹ

01:00

23.9°C / 23.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.72 km/giờ

04:00

23.3°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.18 km/giờ

07:00

23.3°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.38 km/giờ

10:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.85 km/giờ

13:00

26.6°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.59 km/giờ

16:00

28°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.26 km/giờ

19:00

24.3°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.51 km/giờ

22:00

23.9°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
24.3/ 23.2°
Sáng/Tối
23.2/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:41
Mưa vừa

01:00

23.9°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
4.11 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.75 km/giờ

07:00

23.3°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.22 km/giờ

10:00

24.7°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.35 km/giờ

13:00

24.3°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.33 km/giờ

16:00

24.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.53 km/giờ

19:00

23.4°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.99 km/giờ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa vừa 25.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:39
Thấp/Cao

22.1°/28.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0