Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:07 | 31/03/2023
Chỉ số UV
1.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.78
Tầm nhìn
9.85 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.86
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.8
Tầm nhìn
6.95 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.65 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.21 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
5.31 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.14
Tầm nhìn
9.26 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.44
Tầm nhìn
7.89 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.96
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Thấp/Cao

20°/24°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.8 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.53