Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:02 | 04/12/2023
Chỉ số UV
0.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 16.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:09
Thấp/Cao

15.7°/20.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

15.9 °C

Chỉ số UV

0.38