Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:55 | 28/10/2021
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.91 km
Áp suất

1019 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.23
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.02 km
Áp suất

1021 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.6
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Cao Bằng
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa nhẹ 20°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0