Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:39 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa vừa
Cao Bằng
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0