Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:20 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa nhẹ
Cao Bằng
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Thấp/Cao

20°/21°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.17 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0