Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:17 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:12
Mưa nhẹ
Cao Bằng
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa nhẹ 20°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0