Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:24 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
33/ 24.3°
Sáng/Tối
22.6/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 25°
Sáng/Tối
23.6/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24.5/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.3/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 22.7°
Sáng/Tối
25.4/ 24.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 23.4°
Sáng/Tối
22.4/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 23.2°
Sáng/Tối
22.5/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.8/ 23.7°
Sáng/Tối
22.2/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Thấp/Cao

23.5°/33.8°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0