Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:26 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
17/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:30
Mưa vừa
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.23 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0