Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:57 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
8/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
16/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:50
Nhiều mây
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Thấp/Cao

8°/24°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

-1 °C

Chỉ số UV

0