Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:38 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 10°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 10°
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 11°
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 10°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 11°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/
Sáng/Tối
7/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/
Sáng/Tối
7/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 10°
Sáng/Tối
8/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
8/ 12°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
8/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:18
Mây thưa
Cao Bằng
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Thấp/Cao

14°/25°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

2.01