Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:47 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Thấp/Cao

16°/20°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.11 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

1.75