Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 23:55 | 18/08/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa nhẹ
Cao Bằng
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:25
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.23 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0