Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:55 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
23/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1024 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
7/ 10°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 11°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 10°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
16/
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
8/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/
Sáng/Tối
8/ 10°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/
Sáng/Tối
7/ 11°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/
Sáng/Tối
7/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16/
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
14/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1023 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
14/
Sáng/Tối
5/ 10°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
15/
Sáng/Tối
5/ 10°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
15/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1025 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1025 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1023 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/
Sáng/Tối
6/ 10°
Áp suất

1021 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 10°
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 11°
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:18
Bầu trời quang đãng
Cao Bằng
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Thấp/Cao

17°/30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.18