Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:28 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 23.8°
Sáng/Tối
24.1/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23.7°
Sáng/Tối
23.8/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 24°
Sáng/Tối
23.3/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 23.7°
Sáng/Tối
23.2/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 22.4°
Sáng/Tối
24.2/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 25.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.4°
Sáng/Tối
24.5/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 26.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.9°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 18.6°
Sáng/Tối
21.7/ 20.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20.5°
Sáng/Tối
18.1/ 21.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 19.8°
Sáng/Tối
19.3/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 20.8°
Sáng/Tối
17.9/ 21.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 22°
Sáng/Tối
21.5/ 23.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.6°
Sáng/Tối
22.1/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 24.6°
Sáng/Tối
25.1/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 24.6°
Sáng/Tối
25.7/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.6/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.4/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 24.3°
Sáng/Tối
25.3/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mây thưa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 28.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Thấp/Cao

22.5°/34.3°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.93 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0