Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:02 | 23/06/2024
Thấp/Cao
25.3/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.7/ 29.8°
Tầm nhìn
6.76 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.8/ 29.4°
Tầm nhìn
5.73 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.3/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.4/ 26.8°
Tầm nhìn
3.31 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.6/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Thấp/Cao

24.6°/34.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0.18