Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:56 | 28/10/2021
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
5.5 km
Áp suất

1018 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
3.61 km
Áp suất

1021 mb

Mưa vừa
Cao Bằng
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa nhẹ 20°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0