Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:56 | 29/11/2022
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
6.75 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
9.05 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Cao Bằng
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Thấp/Cao

12°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0