Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:35 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ

13:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.79 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.71 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.6 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.45 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa vừa

01:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.24 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.78 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.08 km/giờ

10:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.77 km/giờ

13:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.51 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.1 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.26 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.09 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.19 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.17 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.19 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.13 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.21 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.28 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.52 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.62 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.69 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.58 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.65 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.36 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.31 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.14 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.29 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.31 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.34 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.37 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.19 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.26 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.15 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.04 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.11 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.89 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.26 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.98 km/giờ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Thấp/Cao

18°/20°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

1.68 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0