Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:30 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.19 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.27 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.31 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.3 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.6 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.05 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.32 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.53 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.34 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.14 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.63 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.64 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.02 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.01 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.89 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.68 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.66 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.69 km/giờ

10:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.26 km/giờ

13:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.64 km/giờ

16:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.62 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.78 km/giờ

22:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.49 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.72 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.47 km/giờ

10:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.52 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.17 km/giờ

16:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.63 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.58 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.37 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.59 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.51 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.49 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.03 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ
Cao Bằng
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa nhẹ 20°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0