Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:39 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Nhiều mây

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.93 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.26 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.16 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.12 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.28 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Mây cụm Mây cụm
85%
1.3 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mây cụm Mây cụm
87%
0.98 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Mây cụm Mây cụm
88%
0.66 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.78 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.26 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.26 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.05 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.03 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.16 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.16 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.23 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.9 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.53 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.12 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.17 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.22 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.37 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.8 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.38 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.64 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.92 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.58 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.14 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.2 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.75 km/giờ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Thấp/Cao

17°/23°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0