Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:39 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Thấp/Cao

22°/36°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0