Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:21 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:14
Mưa nhẹ
Cao Bằng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0