Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:26 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 25.2°
Sáng/Tối
23.5/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 23.5°
Sáng/Tối
22.7/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 25.9°
Sáng/Tối
22/ 33.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.4°
Sáng/Tối
22.6/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.9°
Sáng/Tối
23.6/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 22.3°
Sáng/Tối
24.3/ 38.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.8/ 23°
Sáng/Tối
22.4/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 20.5°
Sáng/Tối
20.9/ 21.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 28.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Thấp/Cao

22.7°/34.3°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.93 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0