Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:40 | 08/12/2023

Nà Ràng

0 mm

đo tại Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng

Tri Phương

0 mm

đo tại UBND xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh

Thành Công

0 mm

đo tại UBND xã Thành Công, huyện Nguyên Bình

Tĩnh Túc

0 mm

đo tại Thị trấn Tĩnh Túc, Huyện Nguyên Bình

Trương Lương

0 mm

đo tại UBND xã Trương Lương, huyện Hòa An

Tà Sa

0 mm

đo tại Xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình

Trà Lĩnh

0 mm

đo tại Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh

Hạ Lang

0 mm

đo tại Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang

Minh Thanh

0 mm

đo tại Xã Minh Thanh, Huyện Nguyên Bình

Quang Vinh

0 mm

đo tại UBND xã Quang Vinh, huyện Trà Lĩnh

Tam Kim

0 mm

đo tại UBND xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình

Minh Long

0 mm

đo tại UBND xã Minh Long, huyện Hạ Lang

Cô Ba

0 mm

đo tại UBND xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc

Kim Loan

0 mm

đo tại UBND xã Kim Loan, huyện Hạ Lang

Đức Thông

0 mm

đo tại UBND xã Đức Thông, huyện Thạch An

Cách Linh

0 mm

đo tại UBND xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa

Thái Học

0 mm

đo tại UBND xã Thái Học, huyện Bảo Lâm

Phi Hải

0 mm

đo tại UBND xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên

Cốc Pàng

0 mm

đo tại UBND xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc

Yên Thổ

0 mm

đo tại UBND xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm

Cần Yên

0 mm

đo tại UBND xã Cần Yên, huyện Thông Nông

Đức Long

0 mm

đo tại UBND xã Đức Long, huyện Thạch An

Đàm Thủy

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh

Thạch Lâm

0 mm

đo tại UBND xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm

Sơn Lộ

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc

Quảng Uyên

0 mm

đo tại Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên

Án Lại

0 mm

đo tại Xã Nguyễn Huệ, Huyện Hoà An

Thạch An

0 mm

đo tại Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An

Thông Nông

0 mm

đo tại Xã Đa Thông, Huyện Thông Nông

Năm Làng

0 mm

đo tại Xã Kim Đồng, Huyện Thạch An

Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 14.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:10
Thấp/Cao

14.2°/28.1°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

10.6 °C

Chỉ số UV

0