Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:22 | 13/07/2024
Thấp/Cao
28/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.8/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.1/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.5/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.6/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.9/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa nhẹ 27.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Thấp/Cao

28°/28.9°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

12.36 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

7.75