Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:13 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ

07:00

28.6°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
10.1 km/giờ

10:00

28.4°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
10.29 km/giờ

13:00

28.4°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
11.29 km/giờ

16:00

28.2°C / 33.5°C
Mây cụm Mây cụm
84%
11.27 km/giờ

19:00

28.9°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
84%
9.98 km/giờ

22:00

28.4°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
9.93 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

13.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ

01:00

28.1°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
11.87 km/giờ

04:00

28.5°C / 32.3°C
Mây cụm Mây cụm
83%
12.1 km/giờ

07:00

28.8°C / 32.2°C
Mây cụm Mây cụm
85%
11.96 km/giờ

10:00

28.7°C / 32.4°C
Mây cụm Mây cụm
84%
11.99 km/giờ

13:00

28.8°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
12.31 km/giờ

16:00

28.2°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
11.71 km/giờ

19:00

28.5°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
11.5 km/giờ

22:00

28.5°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
13.04 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 29°
Sáng/Tối
28/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

13.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa nhẹ

01:00

28.4°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
12.7 km/giờ

04:00

27.5°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
11.95 km/giờ

07:00

28°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
11.68 km/giờ

10:00

28°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
11.69 km/giờ

13:00

28.9°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
11.52 km/giờ

16:00

28.5°C / 32.7°C
Mây cụm Mây cụm
83%
11.56 km/giờ

19:00

28.6°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
11.37 km/giờ

22:00

28.5°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
11.52 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 28.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

10.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa nhẹ

01:00

27.8°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
10.83 km/giờ

04:00

27.8°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
10.14 km/giờ

07:00

27.7°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
9.42 km/giờ

10:00

28.1°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
9.28 km/giờ

13:00

29°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
9.45 km/giờ

16:00

28.6°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
10.53 km/giờ

19:00

28.7°C / 33.2°C
Mây cụm Mây cụm
82%
10.13 km/giờ

22:00

28.5°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
9.61 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Thấp/Cao

27.7°/28.5°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

10.46 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0