Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:55 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:19
Mưa vừa

07:00

27°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
81%
6.35 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
82%
6.38 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
82%
6.46 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.77 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.35 km/giờ

22:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.28 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:19
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.12 km/giờ

04:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.6 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.96 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.54 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.34 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
5.63 km/giờ

19:00

27°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
85%
6.41 km/giờ

22:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
6.12 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:19
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.02 km/giờ

04:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
6.04 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
84%
6.35 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
84%
6.8 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
82%
6.43 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mây thưa Mây thưa
85%
7.33 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
7.55 km/giờ

22:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
8.45 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

10.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:19
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
8.13 km/giờ

04:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
8.7 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
9.49 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
9.99 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
9.83 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
9.67 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
10.56 km/giờ

22:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
10.86 km/giờ
Huyện Phú Quí
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:19
Thấp/Cao

27°/27°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.29 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0