Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:56 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

14.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

14.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

11.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

12.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

13.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
28/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa cường độ nặng
Huyện Phú Quí
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Thấp/Cao

27°/29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.54 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

10.8