Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:12 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 30.3°
Sáng/Tối
29.9/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 30.5°
Sáng/Tối
30.3/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 30.7°
Sáng/Tối
29.7/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 30°
Sáng/Tối
29.8/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 30.3°
Sáng/Tối
29.3/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 30.5°
Sáng/Tối
29/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 30.5°
Sáng/Tối
30.3/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 29.3°
Sáng/Tối
29.7/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

13.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 28.1°
Sáng/Tối
29.1/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

11.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:02
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.9/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 30.6°
Sáng/Tối
29.5/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29.2/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

10.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 30.6°
Sáng/Tối
29.5/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

11.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 30.6°
Sáng/Tối
30.8/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

12.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 30.5°
Sáng/Tối
30.9/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

11.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 30.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:00
Thấp/Cao

29.6°/30.3°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.45 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0