Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:13 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Thấp/Cao

26°/28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.67 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0