Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:46 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

11.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

11.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

11.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

10.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:54
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Thấp/Cao

27°/28°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0