Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:39 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29.9/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.8/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.4/ 29.1°
Sáng/Tối
29.6/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.4/ 29.5°
Sáng/Tối
29.1/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 30.9°
Sáng/Tối
29.4/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.2/ 29.7°
Sáng/Tối
30.3/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.5/ 30.3°
Sáng/Tối
29.4/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 29.2°
Sáng/Tối
30.5/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 29.2°
Sáng/Tối
29.2/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.8/ 30.1°
Sáng/Tối
29.3/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.6/ 30°
Sáng/Tối
31/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 30.5°
Sáng/Tối
30.8/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 29.6°
Sáng/Tối
30.3/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 29.8°
Sáng/Tối
30.5/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 29.5°
Sáng/Tối
29.1/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 29.3°
Sáng/Tối
29.5/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 30.9°
Sáng/Tối
29.9/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 30.6°
Sáng/Tối
30.1/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 30.2°
Sáng/Tối
29.7/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29.6°
Sáng/Tối
29.7/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 29.7°
Sáng/Tối
30/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 29.8°
Sáng/Tối
29.9/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 29.3°
Sáng/Tối
29.9/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 29.8°
Sáng/Tối
29.7/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.2°
Sáng/Tối
29.4/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 29.3°
Sáng/Tối
30.9/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29.1°
Sáng/Tối
29.8/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 30.7°
Sáng/Tối
29.1/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây rải rác 28.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:55
Thấp/Cao

28.6°/29.1°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.81 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.07