Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:00 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 31.5°
Sáng/Tối
30.3/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 30.1°
Sáng/Tối
30.6/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 29.6°
Sáng/Tối
30.1/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 28.5°
Sáng/Tối
29.5/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

12.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 29.9°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

12.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

12.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 31.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Thấp/Cao

29.3°/31.2°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.01 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0