Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:31 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

15.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:47
Mây cụm

01:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
81%
14.58 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
81%
13.03 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
83%
13.75 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
84%
13.85 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
85%
13.87 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
14.11 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
14.57 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
13.77 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

14.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:47
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
13.72 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
11.58 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
10.56 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
11.04 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
11.02 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
90%
11.54 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
90%
11.53 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
10.77 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:48
Mây rải rác

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
10.57 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
10.41 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
92%
10.7 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
92%
10.43 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
90%
10.38 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
89%
10 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
9.65 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
9.51 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:48
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
9.31 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
9.7 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
10.79 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
89%
10.41 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
89%
10.14 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
10.66 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
9.82 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
10.61 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

11.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:49
Bầu trời quang đãng

01:00

25°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
89%
10.48 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
10.82 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
11.36 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
85%
10.85 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
10.81 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
86%
10.11 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
85%
10.89 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
87%
11.91 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:47
Thấp/Cao

23°/24°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

14.58 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0