Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:56 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

12.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 28.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

12.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

13.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

13.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 28.5°
Sáng/Tối
26.1/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

14.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

12.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

13.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28.2°
Sáng/Tối
27.5/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

13.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

14.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Thấp/Cao

27.2°/28.5°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.34 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0