Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:20 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:54
Thấp/Cao

25°/26°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.64 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.38