Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:30 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 29°
Sáng/Tối
28.8/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.4/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.6/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:55
Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây thưa 28.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:54
Thấp/Cao

28.6°/28.9°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.16 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0.37