Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:35 | 08/12/2023
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.86
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.85
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 21.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Thấp/Cao

20.7°/33.6°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

18.7 °C

Chỉ số UV

0