Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:33 | 14/07/2024
Thấp/Cao
24/ 23.7°
Tầm nhìn
9.52 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
23.1/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.6/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.7°
Tầm nhìn
7.65 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 26°
Tầm nhìn
7.87 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.9/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
23.9/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.9/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa vừa 24.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Thấp/Cao

22.9°/26.8°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

7.54 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0