Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:08 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 23°
Sáng/Tối
22.6/ 25.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.6°
Sáng/Tối
22.6/ 23.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 22.5°
Sáng/Tối
21.7/ 23.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.3/ 23.1°
Sáng/Tối
22.6/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.9/ 22.8°
Sáng/Tối
22.9/ 23.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.8/ 22.3°
Sáng/Tối
22.7/ 23.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 21.9°
Sáng/Tối
22.3/ 24.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23°
Sáng/Tối
23.7/ 23.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.6°
Sáng/Tối
22.7/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 23.9°
Sáng/Tối
22.1/ 23.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 23.1°
Sáng/Tối
22.2/ 25.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 21.3°
Sáng/Tối
22.1/ 24.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.3/ 21.1°
Sáng/Tối
20.7/ 23.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 19.5°
Sáng/Tối
21.8/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 20.3°
Sáng/Tối
19.8/ 23.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.4/ 21.1°
Sáng/Tối
20.2/ 23.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.6/ 22.6°
Sáng/Tối
21/ 23.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 22.3°
Sáng/Tối
22.5/ 23.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 22.9°
Sáng/Tối
22.8/ 24.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 22.9°
Sáng/Tối
21.2/ 24.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 23.7°
Sáng/Tối
22.2/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 22.8°
Sáng/Tối
22.1/ 24.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 22.8°
Sáng/Tối
22.7/ 25.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.4°
Sáng/Tối
22.3/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 22.3°
Sáng/Tối
22.2/ 24.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 22.4°
Sáng/Tối
21.2/ 24.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 22.9°
Sáng/Tối
22.1/ 25.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 22.7°
Sáng/Tối
22.7/ 24.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Thấp/Cao

21.8°/34°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0