Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:36 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mây cụm
Bình Phước
Đã cập nhật 14 phút trước
Ít mây 17°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Thấp/Cao

16°/31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.22 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0