Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:48 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:53
Thấp/Cao

18°/35°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0