Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:50 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:38
Mưa vừa
Bình Phước
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.27