Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:54 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
29/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 38.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.1/ 24.5°
Sáng/Tối
26.7/ 35.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25/ 36.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 34.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 37.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.3°
Sáng/Tối
25.5/ 39.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.6°
Sáng/Tối
25.6/ 38.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 39.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 24.2°
Sáng/Tối
25.5/ 35.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 23.3°
Sáng/Tối
24.8/ 34.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:04
Thấp/Cao

24.9°/41.1°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

5.59