Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:14 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
24.9/ 23.2°
Sáng/Tối
24.5/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ

07:00

24.1°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.15 km/giờ

10:00

24.3°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.74 km/giờ

13:00

24.2°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.57 km/giờ

16:00

24.6°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.29 km/giờ

19:00

23.4°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.24 km/giờ

22:00

24°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.32 km/giờ
Ngày/Đêm
23.9/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa

01:00

23.1°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.29 km/giờ

04:00

23.5°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.58 km/giờ

07:00

22.9°C / 23.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
3.4 km/giờ

10:00

23.5°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.37 km/giờ

13:00

24.8°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.44 km/giờ

16:00

23.1°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.1 km/giờ

19:00

23.4°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.17 km/giờ

22:00

23.5°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
25.9/ 23.1°
Sáng/Tối
22.8/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa

01:00

22.2°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.55 km/giờ

04:00

22.6°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.03 km/giờ

07:00

23.8°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.04 km/giờ

10:00

25.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.29 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.72 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.54 km/giờ

19:00

23.2°C / 24.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.96 km/giờ

22:00

24°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.28 km/giờ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.9°
Sáng/Tối
22.7/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa

01:00

23.2°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.83 km/giờ

04:00

22.8°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.65 km/giờ

07:00

23.6°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.62 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.46 km/giờ

13:00

26°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.11 km/giờ

16:00

24.4°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.15 km/giờ

19:00

23.9°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.28 km/giờ

22:00

23.8°C / 24.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
23.7/ 23.1°
Sáng/Tối
22.5/ 24.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa

01:00

22.8°C / 23.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.31 km/giờ

04:00

22.6°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.37 km/giờ

07:00

22.5°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.89 km/giờ

10:00

23.2°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.31 km/giờ

13:00

24.6°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.74 km/giờ

16:00

24.4°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.6 km/giờ

19:00

23.2°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.89 km/giờ

22:00

23.5°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.03 km/giờ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.1°
Sáng/Tối
22.5/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa

01:00

22.7°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.73 km/giờ

04:00

22.5°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.72 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Thấp/Cao

22.7°/24.5°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.02