Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:18 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa vừa

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.59 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.57 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.6 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.47 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.84 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.75 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.3 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.94 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.75 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.54 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.79 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.03 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.43 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.97 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.69 km/giờ

16:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.3 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.11 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.94 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa vừa

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.55 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.88 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.87 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.79 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
2.07 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.29 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.19 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.87 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.54 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.77 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.01 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.47 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.17 km/giờ

16:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.42 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.74 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.27 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.05 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.88 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.08 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.39 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.33 km/giờ
Bình Phước
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.58