Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:08 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Bình Phước
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.7 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.77