Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:49 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 23.2°
Sáng/Tối
22.3/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 23.7°
Sáng/Tối
22.6/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23.3/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.2/ 23.6°
Sáng/Tối
23.9/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24°
Sáng/Tối
22.9/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.6°
Sáng/Tối
22.2/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 23.4°
Sáng/Tối
23.7/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 24°
Sáng/Tối
23.6/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 23.6°
Sáng/Tối
23.5/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 23.3°
Sáng/Tối
23.1/ 23.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 22.6°
Sáng/Tối
23.1/ 23.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 22.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Thấp/Cao

22.1°/28.6°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0