Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:39 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:34
Mưa vừa
Bình Phước
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết