Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:50 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:25
Mưa nhẹ
Bình Phước
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:29
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

5.82 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.14