Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:42 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
39.4/ 24.7°
Sáng/Tối
22.2/ 35.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 24.5°
Sáng/Tối
21.1/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.4/ 24.6°
Sáng/Tối
22.1/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.7/ 26.6°
Sáng/Tối
22.3/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.5/ 26.1°
Sáng/Tối
23.4/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.3/ 25.8°
Sáng/Tối
23.6/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.3/ 26.4°
Sáng/Tối
23.5/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
39/ 24°
Sáng/Tối
22.8/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.2/ 24.8°
Sáng/Tối
22.3/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.5/ 25.1°
Sáng/Tối
23.6/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.4/ 26.3°
Sáng/Tối
23.7/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.2/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 39.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:01
Thấp/Cao

21.8°/39.7°

Độ ẩm

23%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

14.2 °C

Chỉ số UV

7.63