Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:05 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
21/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
21/ 37°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
20/ 38°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
22/ 36°
Áp suất

1012 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 38°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:02
Thấp/Cao

21°/39°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0