Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:15 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.9