Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:49 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 24.1°
Sáng/Tối
25.9/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 26.9°
Sáng/Tối
24.1/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.3°
Sáng/Tối
23.3/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.5°
Sáng/Tối
26.9/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Thấp/Cao

24.7°/35.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0