Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:54 | 04/12/2023
Thấp/Cao
23.8/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.5/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.4/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.7/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.6/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.3/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.4/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 28.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:14
Thấp/Cao

22.3°/29.8°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

4.96