Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 22/06/2024
Thấp/Cao
25.4/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 24.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Thấp/Cao

24.6°/35.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0