Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:45 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 20.5°
Sáng/Tối
23/ 26.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 21.9°
Sáng/Tối
19/ 26.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 22.8°
Sáng/Tối
21.1/ 26.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.9/ 22.1°
Sáng/Tối
20.3/ 27.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 22.9°
Sáng/Tối
21.9/ 27.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 22.3°
Sáng/Tối
21.2/ 30.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 22.4°
Sáng/Tối
21.1/ 27.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 21.9°
Sáng/Tối
20.8/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22.3/ 26.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 21.7°
Sáng/Tối
21/ 29.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mây cụm
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 23.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:51
Thấp/Cao

19.8°/31.5°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

19.2 °C

Chỉ số UV

0.67