Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:30 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Thấp/Cao

22°/35°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0