Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:48 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

994 mb

Gió

9.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

14.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:28
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:27
Mưa rất nặng
Huyện Hoài Ân
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.09