Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:38 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 21°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Thấp/Cao

20°/36°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0