Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
23.2/ 22.3°
Sáng/Tối
21/ 22.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21.1°
Sáng/Tối
22.8/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 23°
Sáng/Tối
21.2/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 24.3°
Sáng/Tối
22.9/ 33.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22.3/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 22.2°
Sáng/Tối
22/ 29.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 23°
Sáng/Tối
21.6/ 29.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 22.1°
Sáng/Tối
22.3/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 23.2°
Sáng/Tối
21.5/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 25.1°
Sáng/Tối
22.5/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.6/ 26°
Sáng/Tối
22.6/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23.5°
Sáng/Tối
24.6/ 31.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:54
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Thấp/Cao

20.2°/33.5°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

1.23