Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:54 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 30°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.2°
Sáng/Tối
29.3/ 31.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 30°
Sáng/Tối
29.4/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 29.8°
Sáng/Tối
28.1/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 30.2°
Sáng/Tối
29.8/ 36.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 30°
Sáng/Tối
29.5/ 37.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 30.3°
Sáng/Tối
29.4/ 37.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 30.1°
Sáng/Tối
29.6/ 36.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 30.4°
Sáng/Tối
30.2/ 35.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 30.9°
Sáng/Tối
29.9/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30.4°
Sáng/Tối
29.4/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 30.1°
Sáng/Tối
28.6/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 30.2°
Sáng/Tối
30.7/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Thấp/Cao

29°/32.5°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.49 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0