Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:37 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 26.6°
Sáng/Tối
24.3/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 27.1°
Sáng/Tối
25.5/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 25.8°
Sáng/Tối
28/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Thấp/Cao

25.5°/36.3°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0