Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:56 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ

19:00

29.3°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.43 km/giờ

22:00

27.7°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
35.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.89 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.17 km/giờ

07:00

28.4°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.16 km/giờ

10:00

34.6°C / 40.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.87 km/giờ

13:00

36.5°C / 41.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
3.39 km/giờ

16:00

31.2°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.1 km/giờ

19:00

27.8°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.53 km/giờ

22:00

25°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
37/ 26.7°
Sáng/Tối
24.2/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.39 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.38 km/giờ

07:00

28.1°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.4 km/giờ

10:00

35.2°C / 41.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
1.7 km/giờ

13:00

35.2°C / 42.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.96 km/giờ

16:00

28.4°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.67 km/giờ

19:00

27.5°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.44 km/giờ

22:00

26.3°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.19 km/giờ
Ngày/Đêm
36.6/ 27.5°
Sáng/Tối
25.3/ 34.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.46 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.58 km/giờ

07:00

29.1°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.24 km/giờ

10:00

36.3°C / 41.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
43%
1.05 km/giờ

13:00

38.3°C / 44.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
40%
0.9 km/giờ

16:00

34°C / 41.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.05 km/giờ

19:00

29.7°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.51 km/giờ

22:00

27.3°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.4 km/giờ
Ngày/Đêm
39/ 27.6°
Sáng/Tối
28.4/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ

01:00

27.1°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.92 km/giờ

04:00

28.3°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.92 km/giờ

07:00

32.8°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.36 km/giờ

10:00

38.6°C / 43.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
39%
3.05 km/giờ

13:00

40.7°C / 46.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
35%
1.26 km/giờ

16:00

32.6°C / 39.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.22 km/giờ

19:00

28.6°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.53 km/giờ

22:00

27.8°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.48 km/giờ
Ngày/Đêm
37/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.77 km/giờ

04:00

28°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.92 km/giờ

07:00

31°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.04 km/giờ

10:00

36.3°C / 42.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
44%
2.27 km/giờ

13:00

37.2°C / 43.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
0.1 km/giờ

16:00

30.8°C / 37.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.88 km/giờ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa vừa 30°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Thấp/Cao

24.9°/37.8°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0.44