Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:20 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:14
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.48 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.02 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.06 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.19 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.38 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.2 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.24 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.01 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:14
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.75 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.64 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.62 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.97 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.63 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.64 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.92 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.82 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:14
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.93 km/giờ

04:00

17°C / 18°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
1.77 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.67 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.22 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.24 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.44 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.59 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:15
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.49 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.89 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.5 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.99 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.1 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.89 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.71 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.77 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:15
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.92 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.27 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.9 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
4.29 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
4.61 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.66 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.19 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.26 km/giờ
Huyện Hoài Ân
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:14
Thấp/Cao

18°/22°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.64 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0