Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:29 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.3°
Sáng/Tối
27.1/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 29.5°
Sáng/Tối
28.9/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 27.9°
Sáng/Tối
28.6/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.7/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 28.7°
Sáng/Tối
28.6/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 27.2°
Sáng/Tối
28.7/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.7°
Sáng/Tối
28/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 29.2°
Sáng/Tối
28.1/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
28.1/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28.1/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 27.7°
Sáng/Tối
28.9/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.5°
Sáng/Tối
28.2/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.6°
Sáng/Tối
28/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mây rải rác
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 28.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:58
Thấp/Cao

25.5°/39.9°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

1.04