Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:11 | 16/08/2022
Chỉ số UV
0.77
Tầm nhìn
7.59 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
2.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Ít mây
Chỉ số UV
5.74
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Ít mây
Chỉ số UV
9.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Ít mây
Chỉ số UV
11.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
12.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
10.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
9.88
Tầm nhìn
6.96 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
6.91
Tầm nhìn
6.44 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
4.17
Tầm nhìn
6.21 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
1.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.49
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Bến Tre
Đã cập nhật 16 phút trước
Ít mây 27°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.67