Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:45 | 13/06/2024
Thấp/Cao
27.2/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.6/ 34.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.4/ 34.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.2/ 33.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 30.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

26.2°/35.1°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.71 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0