Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:36 | 27/01/2023
Thấp/Cao
22/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0