Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:14 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Ít mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Bến Tre
Đã cập nhật 20 phút trước
Ít mây 21°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Thấp/Cao

18°/30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0