Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:59 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.3°
Sáng/Tối
25.2/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.2/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Thấp/Cao

24.9°/29.4°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0