Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:29 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 28°
Sáng/Tối
25.8/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 25.5°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.4/ 24.8°
Sáng/Tối
25.2/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.9/ 25.5°
Sáng/Tối
26/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 25.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:05
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Thấp/Cao

25.6°/38°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.45 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

2.06