Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:27 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa

07:00

24.7°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.97 km/giờ

10:00

24.6°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.89 km/giờ

13:00

26.1°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.34 km/giờ

16:00

27.2°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.5 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.51 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.39 km/giờ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa

01:00

24.4°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.15 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.4 km/giờ

10:00

25.9°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.72 km/giờ

13:00

27.9°C / 31.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
3.12 km/giờ

16:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.37 km/giờ

19:00

24.5°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.33 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.34 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.51 km/giờ

04:00

23.5°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.21 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.84 km/giờ

10:00

28.2°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.78 km/giờ

13:00

29.8°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.78 km/giờ

16:00

27.6°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
2.86 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.67 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.11 km/giờ
Ngày/Đêm
24.7/ 23.7°
Sáng/Tối
24.5/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.64 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.05 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.83 km/giờ

10:00

24.9°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.81 km/giờ

13:00

25.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.99 km/giờ

16:00

24.7°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.45 km/giờ

19:00

24.5°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.23 km/giờ

22:00

23.1°C / 24.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.84 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

23.3°/28.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0