Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:25 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
36.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 33.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.4/ 27.7°
Sáng/Tối
25.4/ 34.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.1/ 27.2°
Sáng/Tối
25.7/ 33.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25.5/ 36.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.4/ 36.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.7/ 28.6°
Sáng/Tối
25.8/ 36.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 35.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Thấp/Cao

25.3°/39.1°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

9.44