Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:37 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
25.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Thấp/Cao

24.5°/27.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.44 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.68