Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:52 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 28.8°
Sáng/Tối
26.6/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.9/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
26.3/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.7/ 28.6°
Sáng/Tối
27.6/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.1/ 28°
Sáng/Tối
26.5/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.2/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.2/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 28.2°
Sáng/Tối
27.5/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.6/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.8/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 36.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Thấp/Cao

25.8°/36.9°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.49 km/giờ

Điểm ngưng

19.1 °C

Chỉ số UV

11.83