Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:20 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.53 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0