Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:22 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:56
Mưa nhẹ
Bến Tre
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.77