Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:42 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:28
Mưa nhẹ
Bến Tre
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0