Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:55 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
38/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.9/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.3/ 27.6°
Sáng/Tối
25.3/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 27.8°
Sáng/Tối
25.7/ 36.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.9/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 37°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 35.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.4/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 28.8°
Sáng/Tối
25.8/ 37.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 28.6°
Sáng/Tối
26.5/ 33.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.4/ 29.7°
Sáng/Tối
26.3/ 36.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 29.2°
Sáng/Tối
27/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 30.3°
Sáng/Tối
28/ 36.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 29°
Sáng/Tối
27.1/ 38°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.8/ 29.6°
Sáng/Tối
26.1/ 36.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 32.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:06
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 38.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 39.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Thấp/Cao

25°/38.1°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.08 km/giờ

Điểm ngưng

18.1 °C

Chỉ số UV

13.23