Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:23 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa vừa
Bến Tre
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.76 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0