Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:35 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Bến Tre
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0