Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:56 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:05
Thấp/Cao

22°/37°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.44 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0