Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:56 | 16/08/2022
Chỉ số UV
0.88
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
2.74
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
5.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
8.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
8.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
9.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Ít mây
Chỉ số UV
5.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.23
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.88
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
11.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
12.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Bắc Ninh
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.88