Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:13 | 12/04/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Thấp/Cao

23.6°/34°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.31 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0