Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:35 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.08 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.04