Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:47 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
18.3/ 14.9°
Sáng/Tối
17/ 16.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.4/ 11.3°
Sáng/Tối
14/ 13.3°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.5/ 11.9°
Sáng/Tối
12/ 11.9°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.9/ 14.1°
Sáng/Tối
12.6/ 14.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 21.6°
Sáng/Tối
16.9/ 22.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 22.7°
Sáng/Tối
20.1/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 22.6°
Sáng/Tối
21.1/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 19.5°
Sáng/Tối
21.1/ 20.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 17.3°
Sáng/Tối
18.6/ 18.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.8/ 16.8°
Sáng/Tối
18/ 17.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 17.2°
Sáng/Tối
16.2/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 19.9°
Sáng/Tối
18.2/ 20.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 22°
Sáng/Tối
19.9/ 22.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23°
Sáng/Tối
22.3/ 23.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 21.9°
Sáng/Tối
21.3/ 23.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.8/ 20.2°
Sáng/Tối
22.3/ 21.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 22.6°
Sáng/Tối
21.8/ 22.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.4/ 23.2°
Sáng/Tối
22.8/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 23.2°
Sáng/Tối
24.3/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.3/ 21.6°
Sáng/Tối
24.7/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 17.3°
Sáng/Tối
19.9/ 18.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 17.6°
Sáng/Tối
16.9/ 18.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 19.2°
Sáng/Tối
16.7/ 20.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 20.3°
Sáng/Tối
19.8/ 22.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 22.7°
Sáng/Tối
21.4/ 22.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.2/ 23.6°
Sáng/Tối
22.2/ 24.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 24.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Thấp/Cao

13°/16.1°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.49 km/giờ

Điểm ngưng

11.9 °C

Chỉ số UV

0.52