Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:30 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa nhẹ
Bắc Ninh
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.88