Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:18 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
35.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.7/ 31.9°
Áp suất

995 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 31.6°
Áp suất

995 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29.9°
Sáng/Tối
28/ 31.6°
Áp suất

996 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29/ 31.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.3°
Sáng/Tối
28.4/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 28°
Sáng/Tối
28.4/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.5°
Sáng/Tối
27.4/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.1°
Sáng/Tối
29.3/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 31.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 30.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 30.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.3°
Sáng/Tối
28.1/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 30°
Sáng/Tối
29.5/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.5°
Sáng/Tối
29.3/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Thấp/Cao

25.5°/35.1°

Độ ẩm

98%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0