Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:07 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Nhiều mây
Bắc Ninh
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Thấp/Cao

16°/18°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.76 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0