Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:08 | 24/07/2024
Thấp/Cao
26.6/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.8/ 31.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.6/ 34.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.5/ 34.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

992 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.2/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.4/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Thấp/Cao

25.1°/36.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0