Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:57 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.2/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.1/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.8/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.9/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.5/ 32.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.8/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.2/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
27.4/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

25.3°/35.6°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.41 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

6.8