Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:21 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Bắc Ninh
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:38
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0.33