Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:14 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 31°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 31°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
29/ 39°
Áp suất

997 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

999 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
30/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Bắc Ninh
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Thấp/Cao

27°/37°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.61 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.82