Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:43 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0