Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:43 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
25.1/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.6°
Sáng/Tối
26.5/ 33.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28.6/ 36.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 28.8°
Sáng/Tối
26.6/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 34.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 34.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 35.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
27.6/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 23.7°
Sáng/Tối
22.4/ 23.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Thấp/Cao

25.5°/35°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.8 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0