Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:55 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
24/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:19
Mưa nhẹ
Bắc Ninh
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Thấp/Cao

17°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0