Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:23 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
15.9/ 17.7°
Sáng/Tối
14.2/ 15.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Nhiều mây

22:00

15°C / 15.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.03 km/giờ
Ngày/Đêm
18.1/ 18.9°
Sáng/Tối
17.6/ 18.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Mưa nhẹ

01:00

16.8°C / 16.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.65 km/giờ

04:00

17.5°C / 17.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.32 km/giờ

07:00

17.7°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.19 km/giờ

10:00

17.8°C / 17.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.03 km/giờ

13:00

18.7°C / 18.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.32 km/giờ

16:00

19.3°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.81 km/giờ

19:00

18.3°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.77 km/giờ

22:00

18.6°C / 18.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.27 km/giờ
Ngày/Đêm
17.3/ 16.8°
Sáng/Tối
17.9/ 17.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Mưa nhẹ

01:00

17.9°C / 17.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.97 km/giờ

04:00

17.2°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.44 km/giờ

07:00

17.7°C / 16.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.66 km/giờ

10:00

17.9°C / 17.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.56 km/giờ

13:00

17.4°C / 17.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.31 km/giờ

16:00

17.8°C / 17.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.27 km/giờ

19:00

16.1°C / 16.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.23 km/giờ

22:00

16°C / 16.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.63 km/giờ
Ngày/Đêm
19.9/ 20.7°
Sáng/Tối
16.1/ 19.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ

01:00

16.6°C / 16.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.61 km/giờ

04:00

16.1°C / 16.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.11 km/giờ

07:00

16.7°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.96 km/giờ

10:00

17.7°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.96 km/giờ

13:00

19.4°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.7 km/giờ

16:00

19.6°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.85 km/giờ

19:00

19.9°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.44 km/giờ

22:00

20.5°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.1 km/giờ
Ngày/Đêm
21.2/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ

01:00

20.8°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.63 km/giờ

04:00

20.3°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.61 km/giờ

07:00

20.4°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.48 km/giờ

10:00

21.2°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.68 km/giờ

13:00

21.9°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.07 km/giờ

16:00

21.5°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.79 km/giờ

19:00

21°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.9 km/giờ

22:00

19.7°C / 19.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.56 km/giờ
Ngày/Đêm
14.1/ 12.9°
Sáng/Tối
14.9/ 12.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ

01:00

17.8°C / 17.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.47 km/giờ

04:00

16.5°C / 15.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.71 km/giờ

07:00

14.4°C / 14.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
6.54 km/giờ

10:00

14.2°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
6.55 km/giờ

13:00

14.6°C / 13.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
6.3 km/giờ

16:00

13.2°C / 12.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
6.09 km/giờ

19:00

12.9°C / 12.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.77 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Thấp/Cao

14.4°/19.6°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

9.5 °C

Chỉ số UV

0