Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:24 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 25.8°
Sáng/Tối
23.2/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
24.4/ 35.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.4°
Sáng/Tối
25.1/ 35.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 28.2°
Sáng/Tối
25.9/ 39.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 35.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.7/ 28.2°
Sáng/Tối
26.1/ 38.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 29.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

25.3°/36.7°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

3.16