Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:39 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Bắc Ninh
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.59 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.39