Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:48 | 14/07/2024

Quế Võ

0 mm

đo tại Hạt Quản lý đê Quế Võ

Tiên Du

0 mm

đo tại Hạt Quản lý đê Tiên Du

Yên Phong

0 mm

đo tại Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong

Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh

0 mm

đo tại Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh

Lương Tài

0 mm

đo tại Hạt Quản lý đê Lương Tài

Thuận Thành

0 mm

đo tại Hạt Quản lý đê Thuận Thành

Gia Bình

0 mm

đo tại Hạt Quản lý đê Gia Bình

Thị xã Từ Sơn

0 mm

đo tại Xí nghiệp KTCT Thủy lợi Từ Sơn

Gia Lương

0 mm

đo tại Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài

Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Thấp/Cao

26.7°/34.8°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.81 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0