Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:21 | 02/12/2022
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Chợ Đồn
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 12°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Thấp/Cao

12°/18°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

1.95