Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:22 | 18/01/2022
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Chợ Đồn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:36
Thấp/Cao

10°/20°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0