Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:25 | 28/09/2023
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
9.5 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa nhẹ 21°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

8.14 km

Gió

0.11 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.36