Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:23 | 24/05/2024
Thấp/Cao
22.2/ 22.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
22.9/ 22.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.1/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.4/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.2/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.9/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 26.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Thấp/Cao

22.5°/26.4°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.87