Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:14 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ

16:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.4 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.88 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.86 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.58 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.46 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.57 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.14 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.88 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.9 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.66 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.53 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.29 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.6 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.48 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.66 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa cường độ nặng

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.91 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.14 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.25 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.82 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.98 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1 km/giờ

22:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.93 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa

01:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.27 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.12 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.71 km/giờ

10:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.78 km/giờ

13:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.15 km/giờ

16:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.88 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.66 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa

01:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.34 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.54 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.78 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.37 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.61 km/giờ
Huyện Chợ Đồn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

4.92