Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:14 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây thưa

13:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
59%
0.72 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Ít mây Ít mây
72%
0.47 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.94 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.98 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Bầu trời quang đãng

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.99 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Ít mây Ít mây
87%
1.09 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
1.01 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
56%
1.31 km/giờ

13:00

28°C / 29°C
Mây rải rác Mây rải rác
53%
0.95 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Ít mây Ít mây
67%
0.78 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Ít mây Ít mây
87%
0.88 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.02 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.16 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.09 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.66 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.83 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.97 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.17 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.91 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.68 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.73 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.78 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.02 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.09 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.17 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.32 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.41 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.24 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.17 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.26 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.15 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.1 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.96 km/giờ

10:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.94 km/giờ
Huyện Chợ Đồn
Đã cập nhật 24 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

5.23