Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:07 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa nhẹ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.7 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.83 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.54 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.33 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.09 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.11 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Ít mây Ít mây
99%
0.44 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Ít mây Ít mây
98%
0.32 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.67 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
1.06 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.94 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.48 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.78 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.78 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.39 km/giờ

10:00

29°C / 30°C
Mây thưa Mây thưa
60%
1.25 km/giờ

13:00

31°C / 33°C
Mây rải rác Mây rải rác
49%
1.68 km/giờ

16:00

29°C / 31°C
Ít mây Ít mây
65%
1.29 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
0.8 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
94%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Bầu trời quang đãng

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.8 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mây thưa Mây thưa
98%
0.46 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
93%
0.33 km/giờ

10:00

29°C / 30°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
59%
1.43 km/giờ

13:00

31°C / 32°C
Mây thưa Mây thưa
48%
1.87 km/giờ

16:00

29°C / 31°C
Mây rải rác Mây rải rác
58%
1.67 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
83%
0.94 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
93%
0.99 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.67 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.66 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Ít mây Ít mây
94%
0.37 km/giờ

10:00

29°C / 30°C
Mây rải rác Mây rải rác
58%
1.2 km/giờ

13:00

31°C / 32°C
Mây rải rác Mây rải rác
51%
1.81 km/giờ

16:00

29°C / 31°C
Ít mây Ít mây
61%
1.6 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
0.55 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
88%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.9 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Ít mây Ít mây
98%
0.61 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Ít mây Ít mây
93%
0.56 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

1.17