Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:51 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 21.4°
Sáng/Tối
21.1/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22.1°
Sáng/Tối
20.9/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 21.2°
Sáng/Tối
21.7/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 20.1°
Sáng/Tối
20.5/ 22.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 24.7°
Sáng/Tối
21.7/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.3/ 22.4°
Sáng/Tối
22.3/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.1°
Sáng/Tối
21.9/ 34.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.3/ 25.8°
Sáng/Tối
23.6/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Thấp/Cao

20.3°/30.7°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0