Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:46 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
5/ 13°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 10°
Sáng/Tối
7/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
7/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:43
Thấp/Cao

7°/22°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

-1 °C

Chỉ số UV

0