Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:11 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Nhiều mây
Huyện Chợ Đồn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Thấp/Cao

13°/21°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.11 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.45