Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:08 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
23/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 37°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.21