Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:09 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 23.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 23°
Sáng/Tối
24.5/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 21.7°
Sáng/Tối
22.6/ 23.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22.8°
Sáng/Tối
21.3/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 23.9°
Sáng/Tối
22.8/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.3°
Sáng/Tối
23.3/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25.1°
Sáng/Tối
26.2/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 24.9°
Sáng/Tối
26.3/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.8/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 24.5°
Sáng/Tối
25.6/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.6°
Sáng/Tối
24.6/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23.7°
Sáng/Tối
24.7/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.8°
Sáng/Tối
23.7/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 23.1°
Sáng/Tối
24.4/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 22.3°
Sáng/Tối
24.2/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23.3°
Sáng/Tối
23.7/ 24.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 22.3°
Sáng/Tối
23.6/ 23.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 25.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 22.7°
Sáng/Tối
24.2/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm 23.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Thấp/Cao

20.6°/34°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0.45