Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:19 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
23/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mưa nhẹ
Huyện Chợ Đồn
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:30
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0