Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:18 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối
16/ 11°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
10/
Áp suất

1014 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1016 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1016 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Nhiều mây
Huyện Chợ Đồn
Đã cập nhật 17 phút trước
Ít mây 16°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0