Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:28 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
25.2/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 26.1°
Áp suất

998 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa vừa

07:00

23.1°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.8 km/giờ

10:00

23.2°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.53 km/giờ

13:00

24.5°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.49 km/giờ

16:00

27.9°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.46 km/giờ

19:00

24.4°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.4 km/giờ

22:00

23.5°C / 24.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
34.2/ 25.8°
Sáng/Tối
22.1/ 28.8°
Áp suất

995 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa nhẹ

01:00

22.2°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ

04:00

22.6°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.73 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.63 km/giờ

10:00

30.6°C / 35.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.86 km/giờ

13:00

34.4°C / 37.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
0.84 km/giờ

16:00

29.8°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.92 km/giờ

19:00

26.5°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.61 km/giờ

22:00

25.4°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.25 km/giờ
Ngày/Đêm
37/ 26.5°
Sáng/Tối
24.3/ 27.9°
Áp suất

995 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa nhẹ

01:00

24.6°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.18 km/giờ

04:00

23.5°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.7 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.71 km/giờ

10:00

33.7°C / 38.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.08 km/giờ

13:00

37.5°C / 41.9°C
Mây cụm Mây cụm
41%
0.72 km/giờ

16:00

30.7°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.4 km/giờ

19:00

26.4°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.78 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 25.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.69 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.33 km/giờ

07:00

26.6°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.2 km/giờ

10:00

31.2°C / 37.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.92 km/giờ

13:00

35.6°C / 40.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
1.23 km/giờ

16:00

33.6°C / 39.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
0.38 km/giờ

19:00

27.5°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.67 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.72 km/giờ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 23.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Thấp/Cao

22.8°/34.7°

Độ ẩm

99%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0