Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:55 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
14.9/ 14.2°
Sáng/Tối
13.3/ 14.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:58
Mưa nhẹ

07:00

14°C / 13.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.93 km/giờ

10:00

13.1°C / 13.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.88 km/giờ

13:00

14°C / 13.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.6 km/giờ

16:00

15°C / 14.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.86 km/giờ

19:00

14.5°C / 14.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.72 km/giờ

22:00

14.5°C / 14.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.67 km/giờ
Ngày/Đêm
15.8/ 15.2°
Sáng/Tối
15/ 15.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Mưa nhẹ

01:00

14.9°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.56 km/giờ

04:00

14.9°C / 14.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.59 km/giờ

07:00

14.6°C / 14.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ

10:00

15.5°C / 15.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.52 km/giờ

13:00

15.9°C / 15.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.5 km/giờ

16:00

15.9°C / 15.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.6 km/giờ

19:00

15.6°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.65 km/giờ

22:00

15.2°C / 15.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 16.6°
Sáng/Tối
16/ 16.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Mưa nhẹ

01:00

15.6°C / 15.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.83 km/giờ

04:00

15.7°C / 15.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.13 km/giờ

07:00

15.2°C / 15.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.46 km/giờ

10:00

16.6°C / 16.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.65 km/giờ

13:00

16.2°C / 16.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.47 km/giờ

16:00

16.3°C / 17.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.55 km/giờ

19:00

16.9°C / 16.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.73 km/giờ

22:00

17°C / 16.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.76 km/giờ
Ngày/Đêm
16.2/ 14.6°
Sáng/Tối
17/ 15.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:00
Mưa nhẹ

01:00

16.5°C / 16.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.82 km/giờ

04:00

16.5°C / 16.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.81 km/giờ

07:00

16°C / 16.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.8 km/giờ

10:00

16.9°C / 16.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.74 km/giờ

13:00

17°C / 16.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.86 km/giờ

16:00

15.4°C / 16.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.75 km/giờ

19:00

15.1°C / 15.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.85 km/giờ

22:00

14.4°C / 14.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.98 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:58
Thấp/Cao

13.9°/16°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

12.3 °C

Chỉ số UV

0.03